Kostenverhaal

 

Anterieure exploitatieovereenkomst

 

Met de inwerkingtreding van hoofdstuk 6 van de Wet ruimtelijke ordening per 1 juli 2008 is er veel veranderd. Niet alleen ruimere mogelijkheden voor gemeenten tot kostenverhaal, maar ook een extra ambtelijke last.

Kostenverhaal is voortaan een plicht. De wetgever heeft een voorkeur voor een privaatrechtelijke oplossing. De anterieure exploitatieovereenkomst. De kwaliteit van een contract bepaalt meteen het risicoprofiel. Van belang dus dat u zich hierin tijdig laat bijstaan door een ter zake deskundige partij.

Van Iersel Juridisch Advies biedt u de benodigde juridische expertise op dit vlak. Wij kunnen u adviseren over de grondexploitatiewet in het algemeen, ondersteunen in het opstellen van een exploitatieovereenkomst en het voeren van onderhandelingen teneinde te komen tot een sluitende exploitatieovereenkomst.

Wat is Van Iersel Juridisch Advies?
Van Iersel Juridisch Advies (hierna VIJA) is een gespecialiseerd en ervaren juridisch adviesbureau en rentmeesterskantoor met een focus op vastgoed met als bijzonder aandachtsgebieden kostenverhaal (Grondexploitatiewet), planschade, nadeelcompensatie en onteigeningen.

VIJA is een kleine en dus flexibele organisatie. Dus liever gezegd: wie is Van Iersel Juridisch Advies?
VIJA is Jan-Willem van Iersel, jurist omgevingsrecht en beëdigd rentmeester NVR.
VIJA heeft voorts een uitgebreid netwerk van vastgoedjuristen/rentmeesters en is zo goed in staat om de capaciteit af te stemmen op de opdracht.

Ervaring op meerdere rechtsgebieden
Jan-Willem is als vastgoedjurist sinds 1997 werkzaam voor particulieren, gemeentelijke grondbedrijven en projectontwikkelaars. Hij adviseert over onder meer de volgende rechtsgebieden: mogelijkheden van kostenverhaal (grondexploitatiewet), het opstellen van overeenkomsten in de verschillende fasen van het ontwikkelingsproces, planschade, nadeelcompensatie, onteigening, Wet voorkeursrecht gemeenten.

U kunt VIJA als volgt bereiken:
E seniorjurist@live.nl
M 06 51439223